Hvor lang tid tager det?

En behandling varer ca. 1½ time.

Bemærk venligst, at jeg desværre ikke har mulighed for at tilbyde venteplads.

Hypnose kræver ingen forudgående viden, og alle kan hypnotiseres, hvis de vil og kan give sig hen til det.

De fleste behandlinger tager 3-5 gange, og man vil oftest mærke en forskel allerede efter den første behandling.

Afhængig af hvor rodfæstet et problem er, vil nogle være kureret med det samme, medens andre må gennemgå yderligere et par behandlinger.

Kvalitet og etik

Det er vigtigt for et godt og varigt behandlingsresultat, at din hypnotisør har den bedste faglige og professionelle baggrund.

Alle hypnotisører og hypnoterapeuter har underskrevet etiske regler:

 1. Terapeuten skal til hver en tid omgås oplysninger om klienterne og deres behandling strengt fortroligt, medmindre der foreligger en underskrevet tilladelse fra klienten, eller hvis domstolene kræver information af fortrolig art, eller ved andre legale krav, hvor der er mistanke om f.eks. krænkelser, misrøgt eller vold mod et barn eller en voksen.
 2. Terapeuten skal altid behandle på en måde, der ligger inden for professionens og egne kundskaber og kompetencer.
 3. Terapeuten skal respektere egne begrænsninger og være parat til at henvise klienten til en anden terapeut eller terapeutgruppe, som menes at være mere relevant.
 4. Terapeuten skal vedligeholde eller udvikle sine færdigheder og professionelle kompetencer ved løbende at deltage i godkendte/anerkendte videreuddannelseskurser og holde sig underrettet om forskning og udvikling inden for faget.
 5. Terapeuten skal råde enhver klient, der henvender sig for at få hjælp til fysiske og mentale problemer, til at kontakte en læge eller en terapeut med psykologisk baggrund.
 6. Terapeuten skal samarbejde med andre terapeuter, hvor dette menes at være i klientens bedste interesse, under forudsætning at klienten giver sin tilladelse til dette.
 7. Terapeuten skal aldrig bevidst rådgive en klient på en måde, der enten er i konflikt med eller modsat de råd, som eventuelt er givet af læge eller terapeut med psykologisk baggrund.
 8. Terapeuten skal sikre sig, at klientens journaler opbevares sikkert og kon­fi­den­ti­elt.
 9. Terapeuten skal indhente skriftlig tilladelse fra klienten (eller klientens forældre eller legale værger), før klientens behandling enten bliver optaget eller diskuteret utilsløret med andre.
 10. Hvor det er muligt, skal terapeuten indhente skriftlig tilladelse fra forældre eller værge før behandling af klienter, som enten er mindreårige eller umyndiggjorte.
 11. Terapeuten skal tage alle forholdsregler hen imod at sikre klientens og led­sa­gen­de personers sikkerhed.
 1. Terapeuten skal sikre sig, at arbejdspladsen og alle dens faciliteter på enhver måde er passende for den ydede service.
 2. Terapeuten skal afholde sig fra at bruge sin tillids- og ansvarsposition til at:
  1. udnytte klienten følelsesmæssigt, seksuelt eller finansielt på nogen måde. Skulle et seksuelt eller finansielt forhold – ud over betaling for relevante produkter eller ydelser – udvikle sig – enten mellem terapeut og klient eller mellem den respektive nære familie – skal terapeuten straks ophøre med at tage betaling, afbryde behandlingen og hurtigst muligt henvise klienten til en anden, passende terapeut.
  2. berøre klienten på enhver måde, der kan misforstås (i.e. der skal indhentes tilladelse, før induktioner eller fordybende teknikker med berøring anvendes).
 3. Terapeuten skal afslutte behandlingen hurtigst muligt i henhold til klientens tarv.
 4. På opfordring skal terapeuten give oplysning om alle relevante medlemskaber, uddannelser og erfaringer.
 5. Terapeuten skal afstå fra påstande om at besidde specifikke kvalifikationer medmindre disse kan bevises. Ingen terapeut må benytte titlen ”Doktor” på en måde, som kan føre til den tro, at han/hun er medicinsk kvalificeret, hvis dette ikke er tilfældet.
 6. Før behandlingen skal terapeuten oplyse klienten om prisniveau, præcise betalingsbetingelser samt enhver form for opkrævning ved udeblivelse eller aflyst behandling.
 7. Terapeuten skal præsentere alle ydelser og produkter på en måde, som ikke kan misforstås (skal indeholde enhver begrænsning samt et realistisk behandlingsresultat) og sikre sig, at klienten har fuld kontrol overbeslutningen om at købe sådanne ydelser eller produkter.
 8. Terapeuten må under ingen omstændigheder diskriminere en klient pga. race, hudfarve, religion, udygtighed, seksuel orientering, politisk overbevisning, osv.
 9. Terapeuten skal altid opretholde den højeste professionelle standard i sin opførsel.

Den sikkerhed får du, med hypnotisører der er uddannet hos SAH (Skandinavisk Akademi for Hypnose), certificeret hos NGH – National Guild of Hypnosis, samt medlem af RAB.

Du vil føle dig afslappet og fyldt med ny energi.